آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا

آستارا – خبرگزاری مهر : با افزایش دمای هوا در فصل تابستان حضور گردشگران تابستانی برای تفریح و آبتنی به رودخانه منطقه لوندویل شهرستان آستارا که از آبشار لاتون سرچشمه میگیرد رو به افزایش و استقبال است.

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 1

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 2

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 3

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 4

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 5

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 6

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 7

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 8

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 9

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 10

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 11

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 12

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 13

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 14

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 15

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 16

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 17

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 18

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 19

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 20

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 21

 

آبتنی مسافران تابستانی در رودخانه لوندویل آستارا - تصویر 22

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه