از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب

رهاسازی عقاب در حضور روحانی

 

 

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 1

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 2

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 3

 

 

 


 

 

 

وقتی روحانی دفترچه بیمه می گیرد

 

 

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 4

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 5

 

 

 


 

 

 

صادق فرامرزی از فعالان شبکه اجتماعی گوگل پلاس با یادآوری برگزاری مناظره های انتخاباتی سال گذشته، نوشته است:

 

یکسال پیش امروز-10خرداد92-مناظره اقتصادی مجری:با توجه به درآمد محدود حاصل از هدفمندی یارانه ها،شما کدام تصمیم را اتخاذ می کنید: کاهش تعداد دریافت کنندگان یارانه ،کاهش رقم یارانه های نقدی، افزایش قیمت بنزین  برای تامین منابع یارانه ها؟حسن روحانی:سوال غلط است!
 

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 6

 

 

 


 

 

 

 

صید شمشیر ماهی بزرگ در یکی از روستاهای جاسک

 

 

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 7

 

 

 


 

 

 

کبوتر تاج دار

 

 

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 8

 

 

 


 

 

 

اولین عکس های آرنولد شوارتزنگر در پشت صحنه فیلم جدید «نابودگر»

 

 

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 9

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 10

 

 

 


 

 

 

تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب در دانشگاه آزاد شهر قدس

 

 

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 11

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 12

 

 

 


 

 

 

برداشت گل از بزرگترین دشت گل محمدی جهان در شهر داراب

 

 

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 13

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 14

 

 

 


 

 

 

سنجاب خجالتی

 

 

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 15

 

 

 


 

 

چشم تو چشم

 

 

از رهاسازی عقاب در حضور روحانی / تا / تجمع دانشجویان در اعتراض به کشف حجاب - تصویر 16

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه