زن و مرد از راهی می رفتند، ماموران آنها را دیدند وآنها را خواستند!. پرسیدند شما چه نسبتی با هم دارید؟. زن و مرد جواب دادند زن و شوهریم. ماموران مدرک خواستند،. زن و مرد گفتند نداریم !. ماموران گفتند چگونه باور کنیم که شما زن و شوهرید ؟!. زن و مرد گفتند برای ثابت کردن این امرنشانه های فراوانی داریم … !. اول اینکه آن افرادی که شما می گویید دست در دست هم می روند،. ما دستهایمان از هم جداست!. دوم، آنها هنگام راه رفتن و صحبت کردن به هم نگاه می کنند،. ما رویمان به طرف دیگریست!. سوم آنکه آنها هنگام ص ...

زن و مرد از راهی می رفتند، ماموران آنها را دیدند وآنها را خواستند!

 

پرسیدند شما چه نسبتی با هم دارید؟

 

زن و مرد جواب دادند زن و شوهریم

 

ماموران مدرک خواستند،

 

زن و مرد گفتند نداریم !

 

 

ماموران گفتند چگونه باور کنیم که شما زن و شوهرید ؟!

 

زن و مرد گفتند برای ثابت کردن این امرنشانه های فراوانی داریم … !

 

اول اینکه آن افرادی که شما می گویید دست در دست هم می روند،

ما دستهایمان از هم جداست!

 

دوم، آنها هنگام راه رفتن و صحبت کردن به هم نگاه می کنند،

ما رویمان به طرف دیگریست!

 

سوم آنکه آنها هنگام صحبت کردن و راه رفتن،با هم با احساس حرف می زنند،

ما احساسی به هم نداریم!

 

چهارم آنکه آنها با هم بگو بخند می کنند،

می بینید که، ما غمگینیم!

 

پنجم، آنها چسبیده به هم راه می روند،

اما یکی از ما جلوتر از دیگری می رود!

 

ششم آنکه آنها هنگام با هم بودن کیکی، بستنی ای، چیزی می خورند،

ما هیچ نمی خوریم!

 

هفتم، آنها هنگام با هم بودن بهترین لباسهایشان را می پوشند،

ما لباسهای کهنه تنمان است.. !

 

هشتم، …

ماموران گفتند

خیلی خوب،

بروید،

بروید،..

فقط بروید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه