رین داو دختری با قیافه مردانه ، این مدلینگ که دوست دارد بازیگر شود با پوشیدن لباس های مردانه و زنانه قصد دارد به مردم بفهماند که به دید جنسیتی به اطرافیان نگاه نکنند و همه را به چشم یک انسان ببینند. رین خودش را زنی زشت توصیف می کندباران زمانی که آتش نشان بود مردم فکر می کردند مرد هست.

رین داو دختری با قیافه مردانه ، این مدلینگ که دوست دارد بازیگر شود با پوشیدن لباس های مردانه و زنانه قصد دارد به مردم بفهماند که به دید جنسیتی به اطرافیان نگاه نکنند و همه را به چشم یک انسان ببینند.رین خودش را زنی زشت توصیف می کندباران زمانی که آتش نشان بود مردم فکر می کردند مرد هست.

 

به چالش کشیدن کلیشه های جنسیت توسط یک مدل دو جنسیتی! - تصویر 1به چالش کشیدن کلیشه های جنسیت توسط یک مدل دو جنسیتی! - تصویر 2androgynous-model-rain-dove-7به چالش کشیدن کلیشه های جنسیت توسط یک مدل دو جنسیتی! - تصویر 4به چالش کشیدن کلیشه های جنسیت توسط یک مدل دو جنسیتی! - تصویر 5androgynous-model-rain-dove-41به چالش کشیدن کلیشه های جنسیت توسط یک مدل دو جنسیتی! - تصویر 7androgynous-model-rain-dove-22

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه