خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان

سیدمحمد خاتمی عصر دیروز به همراه جمعی از هنرمندان از نمایشگاه خانه هنرمندان بازدید کرد. 
 
 
سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور اسبق کشورمان عصر دیروز به همراه جمعی از هنرمندان از نمایشگاه "بهشت ایرانی بر صحنه تاروپود‎" بازدید کرد.
 
 
این نمایشگاه که به نمایش دست‌بافت‌های رضی نیلی از طراحان به نام فرش اختصاص داشت مورد تحسین سد محمد خاتمی قرار گرفت. همایش و نمایشگاه «بهشت ایرانی بر صحنه تار و پود» تا هشتم مردادماه در سالن‌های مختلف خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و علاقمندان می توانند از این آثار دیدن نمایند. 
 
 
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتم�� در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
 
خاتمی در نمایشگاه‌ فرشِ‌ خانه‌ هنرمندان
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه