خطر: شيوع جهاني عفونت هپاتيت مزمن B

خطر: شیوع جهانی عفونت هپاتیت مزمن Bعفونت هپاتیت مزمن B با سرطان کبد و سیروز همراه است. برای دستیابی به میزان شیوع جهانی این بیماری، محققان با حمایت سازمان جهانی بهداشت، میزان عفونت هپاتیت مزمن B را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی، با مطالعه تحقیقات منتشر شده در فاصله سال‌های 1965 و 2013، مورد ارزیابی قرار دادند.

پژوهشگران مطالعه‌هایی را که در آنها، داده‌های مربوط به شیوع سرمی آنتی‌ژن سطحی HBV آورده نشده بود یا مطالعه صرفا روی جمعیت‌های پرخطر انجام شده بود، از بررسی خود کنار گذاشتند. در نهایت، از داده‌های جمعیتی سال 2010 برای تخمین تعداد افراد آلوده استفاده کردند.

نتایج مطالعه‌های مورد بررسی نشان دادند که در کل دنیا، حدود 248 میلیون فرد (61/3 درصد) با عفونت هپاتیت مزمن B زندگی می‌کنند. این میزان عفونت بیشتر در کشورهای با درآمد کم تمرکز دارد. بیشترین میزان شیوع در آفریقا و مناطق غربی اقیانوس آرام (به ترتیب، 83/8 و 26/5 درصد) دیده می‌شود. شیوع آن در کشورهای مختلف، از 01/0 درصد در نروژ و بریتانیا، تا بیش از 20 درصد در سودان جنوبی و کریباتی متغیر است.

بیشترین تعداد افراد آلوده در چین (74 میلیون)، هند (17 میلیون)، و نیجریه (15 میلیون) وجود دارد. مناطق غربی اقیانوس آرام (بیش از 95 میلیون) و آفریقا (بیش از 75 میلیون)، آلوده‌ترین مناطق هستند. شیوع عفونت هپاتیت مزمن B در اغلب نواحی آمریکا پائین و در حدود 27/0 درصد گزارش شده، اما در هائیتی به 55/13 درصد می‌رسد

.این یافته‌ها اهمیت نیاز برآورد نشده را در پیشگیری و کنترل HBV نشان می‌دهند، برخلاف اینکه ابزاری، مانند واکسیناسیون علیه هپاتیت B و غربالگری محصولات خونی، در دسترس قرار دارند. هرچند شیوع این بیماری در اغلب مناطق کاهش داشته، در درجه اول در مناطقی که ایمیونیزاسیون روتین نوزادان انجام می‌شود، تلاش برای واکسیناسیون در سطح جهان باید جدی‌تر گرفته شود. محققان تاکید می‌کنند که تخمین‌های اخیر، عفونت HBV را که باعث مرگ حدود 686 هزار نفر در سال 2013 شده، در میان 20 دلیل اصلی مورتالیتی در جوامع مختلف قرار داده است. آنها همچنین متذکر می‌شوند که کنار گذاشتن مطالعه‌هایی که روی جمعیت‌های پرخطر انجام شده بود، شاید تعداد کلی موارد ابتلا را به عفونت کمتر از میزان واقعی خود برآورد کرده باشد.

سازمان جهانی بهداشت، اخیرا دستورالعمل‌های جدیدی را برای مدیریت عفونت هپاتیت مزمن B منتشر کرده است. همانطور که مولفان این مقاله و سردبیران نشریه لنست یادآور می‌شوند، به دست آوردن داده‌های دقیق اپیدمیولوژیکی برای آگاه شدن از استراتژی‌های کنترل بیماری الزامی است.
شفاآنلاین

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه