در جنگ ویتنام، ارتش امریکا از موادی شیمیایی استفاده کرد که عواقب آن به طور جدی ویتنام را تحت تاثیر قرار داد. تخمین زده می شود ۴٫۸ میلیون نفر توسط این مواد شیمیایی آلوده شده، صدها هزارنفر کشته و میلیون ها نفر از نسل های بعد با تاثیرات این مواد شیمیایی در بدنشان زاده شده و زندگی می کنند. Nguyet دختر جوانیست که بیگناه قربانی تجاوزگری آمریکا شد. او بدون دست به دنیا آمد. بنابراین فعالیت های روزانه خود را با پاهایش انجام می دهد. او آرزوی یک خانه کوچک مستقل و یک زندگی آرام در روستای خود را دارد ...

در جنگ ویتنام، ارتش امریکا از موادی شیمیایی استفاده کرد که عواقب آن به طور جدی ویتنام را تحت تاثیر قرار داد. تخمین زده می شود ۴٫۸ میلیون نفر توسط این مواد شیمیایی آلوده شده، صدها هزارنفر کشته و میلیون ها نفر از نسل های بعد با تاثیرات این مواد شیمیایی در بدنشان زاده شده و زندگی می کنند. 
Nguyet دختر جوانیست که بیگناه قربانی تجاوزگری آمریکا شد. او بدون دست به دنیا آمد. بنابراین فعالیت های روزانه خود را با پاهایش انجام می دهد. او آرزوی یک خانه کوچک مستقل و یک زندگی آرام در روستای خود را دارد. او کارهای خانه را انجام می دهد و از برادرزاده و خواهرزاده هایش برای کمک به خانواده مراقبت می کند. و زمانی که بیکار است کتاب می خواند و و از اینترنت برای افزایش دانش خود استفاده می کند. 

 


 

دختری که قربانی تجاوز آمریکایی‌ ها شد - تصویر 1

دختری که قربانی تجاوز آمریکایی‌ ها شد - تصویر 2

دختری که قربانی تجاوز آمریکایی‌ ها شد - تصویر 3

دختری که قربانی تجاوز آمریکایی‌ ها شد - تصویر 4

دختری که قربانی تجاوز آمریکایی‌ ها شد - تصویر 5

دختری که قربانی تجاوز آمریکایی‌ ها شد - تصویر 6

دختری که قربانی تجاوز آمریکایی‌ ها شد - تصویر 7

دختری که قربانی تجاوز آمریکایی‌ ها شد - تصویر 8

دختری که قربانی تجاوز آمریکایی‌ ها شد - تصویر 9

دختری که قربانی تجاوز آمریکایی‌ ها شد - تصویر 10

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه