در 8 بازی گذشته خوب بودیم یا بد ؟

آنالیز کلی وضعیت ایران در جام جهانی والیبال؛

در 8 بازی گذشته خوب بودیم یا بد ؟

آمار و ارقام نشان می دهد در تمام بازی هایی که ایران موفق به پیروزی نشده است، حمله اولین عامل موثر در این شکست ها بوده است در حالیکه وضعیت سرویس و دفاع شرایط خوبی داشت.
 در 8 بازی گذشته خوب بودیم یا بد ؟ - تصویر 1

به گزارش "ورزش سه"، تیم ملی والیبال ایران از روز دوشنبه بازی های خود در مرحله سوم و آخر جام جهانی را آغاز می کند و 3 دیدار نسبتا آسان در قیاس با مسابقات گذشته دارد. تاکنون شاگردان کواچ 8 بازی انجام داده اند که 3 پیروزی و 5 شکست حاصل تلاش ملی پوشان بوده است. علیرضا طلوع کیان، کارشناس آنالیز عملکرد کلی ایران در 8 بازی گذشته را در تمام تکنیک ها مورد ارزیابی قرار داده است:

در قسمت دریافت تیم ایران در 6 مسابقه از 8 مسابقه طبق نمودار زیر بهترازحریفان عمل کرده است.

میانگین موفقیت دریافت تیم ایران 61 درصد بوده که قابل قبول برای مسابقات جام جهانی است.

در تیم ایران موفقیت دریافت سه دریافت کننده و لیبرو این طور بوده است:

مرندی 58%

میرزاجانپور 47%

قائمی 63%

عبادی پور 67%

 در 8 بازی گذشته خوب بودیم یا بد ؟ - تصویر 2


درقسمت سرویس تیم ایران در 7 مسابقه از 8 مسابقه از حریفان بهتر عمل کرده است.

موفقیت سرویس تیم ایران 42 درصد بوده است که سه تا از بهترین سرویس زن های تیم ایران به ترتیب قائمی،معروف و عبادی پور هستند.

 در 8 بازی گذشته خوب بودیم یا بد ؟ - تصویر 3


درقسمت دفاع روی تور تیم ایران تنها در 4 مسابقه از حریفان بهتر بوده است.

موفقیت دفاع تیم ایران 35 درصد است که با استاندارد جهانی کمی فاصله دارد.

بدون شک محمد موسوی عراقی با 38 درصد دفاع موفق با 25 دفاع موفق بهترین دفاع تیم ایران است البته این نکته قابل ذکر است مهدی مهدوی نیز در اکثر اوقات که وارد زم��ن شده است در دفاع روی تور موفق عمل کرده است. مهدوی 40 درصد توپایی که روی دستش ارسال شده را دفاع موفق کرده است.

 در 8 بازی گذشته خوب بودیم یا بد ؟ - تصویر 4


در قسمت حمله تیم ایران فقط در سه مسابقه از حریفان بهتر عمل کرده است و در اصل نقطه ضعف اصلی ایران در این دوره ز مسابقات جهانی محسوب میشود.

موفقیت تیم ایران در کل 52 درصد میباشد که به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

در حمله اول تیم ایران 55 درصد موفق بوده است و در حملات برگشتی 47 درصد موفق بوده است که چنگی به دل نمیزند.

موفق ترین حمله تیم ایران محمد موسوی با 68 درصد و پس از او محمودی با 57 درصد است.

 در 8 بازی گذشته خوب بودیم یا بد ؟ - تصویر 5

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه