روش های مجازات در زمان قاجار

  شاید بسیاری آنتوان سوریوگین را با عکس مشهورش از میرزا رضای کرمانی و مراسم اعدام او بشناسند. آنتوان سوریوگین که مقارن با ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضا به همراه ولیعهد به تهران آمده و در خیابان علاء الدوله عکاسخانه اش را دایر کرده بود در روز مجازات ضارب شاه در میدان مشق از صحنه اعدام عکاسی می کرد.عکس او از مجازات ضارب ناصرالدین یکی از مهمترین مستندات تاریخ معاصر ایران شد و او را نیز به سرعت به شهرت رساند. اما صحنه اعدام میرزا رضا تنها عکس هایی نبود که او از مجازات در عصر قاجار گرفت. در عکس های برجا مانده از آنتوان به فلک بستن، شلاق زدن، آویزان کردن و زنده در خاک کردن مجرمان را می توان دید. می گویند در عصر قاجار مرسوم‌ترین و معمول‌ترین شیوه تنبیه مجرمان در تهران قدیم چوب و فلک بوده و برای آنکه تنبیه خاطیان موجب عبرت بقیه مردم شود، در قسمت‌های مختلف شهر، سکویی به نام فلکه وجود داشت و هر مجرمی در هر محلی که دستگیر می‌شد در نزدیک‌ترین فلکه به محل وقوع جرم مورد تنبیه و فلک قرار می‌گرفت. در عکس های آنتوان چند عکس از فلک کردن مجرمان دیده می شود. 

 

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 1

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 2

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 3

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 4

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 5

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 6

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 7

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 8

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 9

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 10

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 11

روش های مجازات در زمان قاجار - تصویر 12

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه