سالاد الویه به شکل قارچ

امید به زندگى در بین افرادى که تو یخچالشون الویه دارن دو برابر افراد عادیه


اونایى که نوشابه هم داشته باشن که اصلا میل به جاودانگى پیدا میکنن

 

سالاد الویه به شکل قارچ - تصویر 1

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه