تحقیقات نشان داد ژنتیک در میزان شادی خوشحال‌ترین مردم دنیا نقش دارد...


 تحقیقات نشان داد ژنتیک در میزان شادی خوشحال‌ترین مردم دنیا نقش دارد.
محققان دریافتند نقش DNA در خوشحالی مردم دانمارک بسیار مهم است.محققان کشورهای مختلف هر ساله در حال نظرسنجی برای شناسایی شادترین کشور جهان هستند که هم اکنون کشور دانمارک در صدر این جدول قرار دارد؛ امروز محققان در پی بررسی علل این برتری در خوشحالی هستند.

آنها با بررسی بر روی ژنتیک به اطلاعات جدیدی دست یافتند.
بررسی 131 کشور و کیفیت زندگی مردم آنها محققان را به نتایجی رسانده است.این محققان دریافتند: منطقه جغرافیایی، فرهنگ، رفاه و بسیاری از عوامل در میزان خوشحالی مردم نقش دارد.

آنها همچنین در مطالعه دیگری ارتباط بین سلامت روانی و جهش در ژن را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند در میان 30 کشور مورد مطالعه، دانمارک و هلند در بالاترین رتبه خوشحالی قرار دارند.کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه