سواری گرفتن قورباغه از سوسک

این تصاویر لحظه سواری گرفتن یک قورباغه سبز کوچک از یک سوسک بی نوا را نشان می دهد. عکاس این تصاویر را در نزدیکی خانه خود در شهر سامباس اندونزی گرفته است.

 

 

سواری گرفتن قورباغه از سوسک

  • سواری گرفتن قورباغه از سوسک
  • سواری گرفتن قورباغه از سوسک
  • سواری گرفتن قورباغه از سوسک
  • سواری گرفتن قورباغه از سوسک
  • سواری گرفتن قورباغه از سوسک
  • سواری گرفتن قورباغه از سوسک
  • سواری گرفتن قورباغه از سوسک
  • سواری گرفتن قورباغه از سوسک
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه