این پسربچه اهل ایران است و به سرطان مبتلا شده است با این وجود معلمش هر روز به ملاقات وی در بیمارستان می آید تا درس هایش را با وی مرور کند. معلم هایی که در اعتراض به برگزار شدن امتحانات پایانی در ساعت ۷ صبح با پیژامه به کلاس درس آمده اند. معلمی که به مدت ۴۰ سال در مدرسه از لباس های یکسانی استفاده کرده است. یکی از دانش آموزان دختر وی در دستشویی مدرسه در حال سیگار کشیدن است و معلم وی بیرون منتظر مانده تا حساب او را برسد. معلم فیزیکی که برای فهماندن واژه ی «مایع» به دانش آموزان خود دست به این اب ...

 

5793f1aadd08956d408b4713-750-396-w700-w700

این پسربچه اهل ایران است و به سرطان مبتلا شده است با این وجود معلمش هر روز به ملاقات وی در بیمارستان می آید تا درس هایش را با وی مرور کند.

1-58dd109f96788__605-w700

معلم هایی که در اعتراض به برگزار شدن امتحانات پایانی در ساعت ۷ صبح با پیژامه به کلاس درس آمده اند.

awesome-teachers-25-59117d8be0f05__605-w700

معلمی که به مدت ۴۰ سال در مدرسه از لباس های یکسانی استفاده کرده است.

awesome-teachers-22-59117b6d9539f__605-w700

یکی از دانش آموزان دختر وی در دستشویی مدرسه در حال سیگار کشیدن است و معلم وی بیرون منتظر مانده تا حساب او را برسد.

9-58dd10b150ff1__605-w700

معلم فیزیکی که برای فهماندن واژه ی «مایع» به دانش آموزان خود دست به این ابتکار جالب زده است.

awesome-teachers-28-59117fa495f52__605-w700

معلمی یکی از دانش آموزانش را در میان خرابه های مدرسه ای که توسط طوفان ویران شده است پیدا می کند.

awesome-teachers-ever-82-58f772cd574ee__605-w700

یک دانشجوی دختر از آن جایی که توانایی مالی استخدام پرستار بچه را نداشته بچه اش را با خود به کلاس آورده است و وقتی بچه شروع به گریه کردن می کند استاد کلاس او را بغل کرده و آرام می کند بدون این که دست از تدریس بکشد.

teacher-drawings-blackboard-chalk-art-nate-5-58fdf6337c293__605-w700

معلمی با استفاده از گچ تصاویری روی تخته می کشد تا دانش آموزان را سر ذوق می آورد.

7-58dd10ad5ba76__605-w700

دانش آموزی در سر کلاس به خواب می رود و معلم با او یک عکس یادگاری می گیرد.

14-58dd10be5075d__605-w700

در وقت استراحت بین دو کلاس دانش آموزان به سراغ بطری نوشیدنی او می روند و در کمال تعجب در می یابند که روی آن نوشته شده است: “اشک دانش آموزان!”.

3-58dd10a5403ed__605-w700

معلمی با خودکار قرمز رنگ در جواب شکلکی که دانش آموز روی برگه ی امتحانی خود کشیده است جواب او را با شکلک می دهد. در حالی که دانش آموز فوق شکل یک نفر که در حال تقلا کردن برای رسیدن به در خروجی است را کشیده معلم در جواب شکلک مردی دیگر را کشیده که مانع از خروج وی شده و به او می گوید :”نمی گذارم رد شوی!”.

6-58dd10ab540cd__605-w700

معلمی که هر روز با اسکیت در سر کلاس درس حاضر می شود.

58dd1c758ca13_Y5bzhcj__605-w700

این معلم در سر کلاس خود نقشه نداشته از این رو خودش دست به کار شده است.

12-58dd10b94ed37__605-w700

یک معلم شیمی با حس شوخ طبعی فراوان در نشان دادن جدول تناوبی عناصر

awesome-teachers-20-59116d7e4e1b8__605-w700

دانش آموزی در سر کلاس تاریخ به خواب می رود. معلم کلاس وقتی متوجه این موضوع می شود تدریس را متوقف کرده و یه سمت دانش آموز مورد نظر می رود. سپس روی زمین دراز کشیده و بند کفش های او را به هم می بندد.

58f759ee5c195_zFtZx__605-w700

استاد میکروبیولوژی در سر کلاس با چنین لباسی ظاهر شده است.

20-58dd10ca0a04b__605-w700

شیوه ی تدریس یک معلم شیمی

awesome-teachers-90-58f883849a8ce__605-w700

دانشجویی اسم خود را روی برگه ی امتحانی ننوشته و این هم از عکس العمل استاد او

58dd1cc14193a_3J5l1R8__605-w700

دانش آموز در سر کلاس ریاضی به خواب می رود و معلم نیز ۱۰ دقیقه را در همین حالتی که در عکس می بینید در کنار او می ماند.

Awesome-Teachers-Ever-104-58f77565748bb__605-w700

معلم زمین شناسی که برای دانش آموزانش صبحانه درست می کند.

yttt

اسکلت در حال مدیتیشن؛ شاهکاری دیگر از معلم کلاس

pC09l0IZQv-png__605-w700

معلمی با موهای جالب

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه