بنیامین بهادری بعد از اجرای کنسرتش در زاهدان عکس زیر را منتشر کرده است...


بنیامین بهادری بعد از اجرای کنسرتش در زاهدان عکس زیر را منتشر کرده است.
وی همچنین اعلام کرد که کنسرت هایش در 4 و 5 بهمن در تهران اجرا خواهد شد 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه