مهناز افشار با انتشار جمله زیر از مادر ترزا عکس جدیدی از خود منتشر کرد...


مهناز افشار با انتشار جمله زیر از مادر ترزا عکس جدیدی از خود منتشر کرد:
We shall never know all the good that a simple smile can do. Mother Teresa

عکس جدید مهناز افشار در صفحه شخصی اش - تصویر 1


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه