نیکی کریمی با انتشار عکس زیر در صفحه ی شخصی اش نوشت ...


نیکی کریمی با انتشار عکس زیر در صفحه ی شخصی اش نوشت :

مهربانان ...دو عزیز بزرگم ... پدر و مادرم ... دو یار مهربان که هر چه دارم از انها و خوبی وجودشان است ... به قول نیما یوشیج که درجشن یکسالگی فرزندش نوشت :پسرم ! یک بهار، یک تابستان ، یک پاییز ویک زمستان را دیدی ، از این پس همه چیز جهان تکراریست جز مهربانی ..
شمال ؛ فروردین 93

عکس نیکی کریمی از پدر و مادرش + نوشته زیبایش - تصویر 1


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه