مراسم ختم مرتضی پاشایی با حضور گسترده مردم برگزار شد


مراسم ختم مرتضی پاشایی با حضور گسترده مردم برگزار شد

عکس هایی از حضور گسترده مردم در مراسم ختم مرتضی پاشایی - تصویر 1

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1951.JPG

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1952.JPG

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1953.JPG

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1954.JPG

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1955.JPG

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/1956.JPG

عکس هایی از حضور گسترده مردم در مراسم ختم مرتضی پاشایی - تصویر 8


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه