در تصاویر زیر انواع جراحی های صورت گرفته روی چینی ها را ملاحظه میکنید. بیشترین نوع جراحی زیبایی متداول در چین ، جراحی روی شکل چشم ها ، پلک ها و رنگ پوست میباشد.


در تصاویر زیر انواع جراحی های صورت گرفته روی چینی ها را ملاحظه میکنید. بیشترین نوع جراحی زیبایی متداول در چین ، جراحی روی شکل چشم ها ، پلک ها و رنگ پوست میباشد.

عکس های زنان زشتی که با جراحی زیبا شدند!! - تصویر 1

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/2002.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/2003.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/2004.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/2005.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/2006.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/01/1/2007.jpgنظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه