این غذای گران قیمت و محبوب کره ای که از گوشت نوعی ماهی بدبوی دریایی تهیه می شود، به شدت توسط مردم این کشور مورد استقبال قرار می گیرد اما افرادی که برای اولین بار...


این غذای گران قیمت و محبوب کره ای که از گوشت نوعی ماهی بدبوی دریایی تهیه می شود، به شدت توسط مردم این کشور مورد استقبال قرار می گیرد اما افرادی که برای اولین بار با این غذا رو در رو می شوند بوی متعفن و بد این غذا آنها را از سفره غذا فراری می دهد.

غذای محبوب کره ای ها که بوی تعفن می دهد + عکس - تصویر 1

غذای محبوب کره ای ها که بوی تعفن می دهد + عکس - تصویر 2نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه