دو دختر در یک روز بارانی درحال عبور از خیابان بودند که برای ادامه دادن مسیر حرکت شان با مشکل روبرو شدند. مسیری آنها بخاطر بارش شدید باران دچار آبگرفتگی شده بود. برای متوجه شدن باقی ماجرا , عکس ها را نگاه کنید. برخورد دختران با آبگرفتگی شدید خیابان. نگاه معنادار دختر لاغر به دوست چاقش. دختر لاغر سوار دوست چاق و مهربانش می شود. دختران درحال عبور از آبگرفتگی خیابان. دختران به مسیر خود ادامه می دهند.

 

دو دختر در یک روز بارانی درحال عبور از خیابان بودند که برای ادامه دادن مسیر حرکت شان با مشکل روبرو شدند.

مسیری آنها بخاطر بارش شدید باران دچار آبگرفتگی شده بود.

برای متوجه شدن باقی ماجرا , عکس ها را نگاه کنید.

 


 

برخورد دختران با آبگرفتگی شدید خیابان

برخورد دختران با آبگرفتگی شدید خیابان

 

نگاه معنادار دختر لاغر به دوست چاقش

نگاه معنادار دختر لاغر به دوست چاقش

 

دختر لاغر سوار دوست چاق و مهربانش می شود

دختر لاغر سوار دوست چاق و مهربانش می شود

 

دختران درحال عبور از آبگرفتگی خیابان

دختران درحال عبور از آبگرفتگی خیابان

 

دختران به مسیر خود ادامه می دهند

دختران به مسیر خود ادامه می دهند

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه