قدرت نمایی مورچه

آرواره این مورچه‌های بسیار کوچک به گونه‌ای تکامل یافته است تا با ارتعاشات قوی بتواند قطعات بزرگ برگهای گیاهان را بریده و از جا بکند. این قطعات گاه وزنی ۵۰ برابر وزن بدن مورچه‌ها را دارند که در مقیاس انسانی با بلند کردن وزنی ۲٫۵ تنی برابری می‌کند.
 
 
 
 
قدرت نمایی مورچه
قدرت نمایی مورچه
قدرت نمایی مورچه
قدرت نمایی مورچه
قدرت نمایی مورچه
قدرت نمایی مورچه

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه