مادربزرگ بیمارتان میلی به غذا خوردن ندارد و هر روز ضعیف تر می شود؟ محققان می گویند دلیلی ندارد مدام به او بشقاب سبریجات آب پز تعارف کنید...


مادربزرگ بیمارتان میلی به غذا خوردن ندارد و هر روز ضعیف تر می شود؟ محققان می گویند دلیلی ندارد مدام به او بشقاب سبریجات آب پز تعارف کنید.
مهم نیست پیرها با خوردن چه غذایی کالری دریافت می کنند بلکه تنها دریافت انرژی و میل شان به خوردن است که می تواند به زندگی آن ها کمک کند.
بررسی ها نشان می دهند، خوردن هله هوله هایی مانند پیراشکی، چیپس، بستنی و ... می تواند به نفع سلامت بیماران پیر تمام شود.

این پژوهشگران می گویند بیمارام مسن میلی به غذا خوردن ندارند به همین دلیل هر روز ضعیف تر می شوند.
گفتنی است؛ اگر هله هوله ها اشتیاق آن ها را به غذا خوردن بیشتر کند می توانید به جای خورشت قیمه به مادربزرگ تان چیپس تعارف کنید و اگر از طعم آن خوشش آمد بدون ترس از بیمار شدنش بگذارید سرگرم هله هوله خوری شود.


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه