حیف نیست خودمان را مسلمان بدانیم اما معنای اسم سوره ها را ندانیم؟. بسم الله. ۱/فاتحه……………. گشاینده. ۲/بقره……………. گاوماده. ۳/آل عمران……………. خانواده پدر حضرت مریم. ۴/نساء………………. زنان. ۵/مائده……………سفره وخوان غذا. ۶/انعام……………. احشام و چهارپایان. ۷/آعراف………. محلی میان بهشت و جهنم. ۸/انفال…………بهره ها از غنائم جنگی. ۹/توبه…………. بازگشت از گناه و کار بد. ۱۰/یونس………. نام یکی از پیامبران. ۱۱/هود…………. نام یکی از پیامبران. ۱۲/یوسف………نام یکی از پیامبران. ۱۳/رعد…………. صدای ابر و غرش آن. ۱۴/ابراهیم……. نام ی ...

حیف نیست خودمان را مسلمان بدانیم اما معنای اسم سوره ها را ندانیم؟

 


 بسم الله 

 

 

 

معنای اسامی سوره های قرآن کریم به فارسی - تصویر 1

 

 

 

 


۱/فاتحه…………….گشاینده


 
۲/بقره……………..گاوماده


 
۳/آل عمران……………..خانواده پدر حضرت مریم

 

۴/نساء……………….زنان

 

۵/مائده……………سفره وخوان غذا

 

۶/انعام……………..احشام و چهارپایان

 

۷/آعراف………..محلی میان بهشت و جهنم

 

۸/انفال…………بهره ها از غنائم جنگی

 

۹/توبه………….بازگشت از گناه و کار بد

 

۱۰/یونس……….نام یکی از پیامبران

 

۱۱/هود………….نام یکی از پیامبران

 

۱۲/یوسف………نام یکی از پیامبران

 

۱۳/رعد………….صدای ابر و غرش آن

 

۱۴/ابراهیم……..نام یکی از پیامبران

 

۱۵/حجر………..نام شهری در شبه جزیره عربستان محل زندگی قوم ثمود

 

۱۶/نحل………..زنبور عسل

 

۱۷/‌‌اسرا……….سیر در شب (معراج رسول خدا)

 

۱۸/کهف………نام غاری در دل کوه(محل خواب اصحاب کهف)

 

۱۹/مریم………نام مادر حضرت عیسی

 

۲۰/طه………..یکی از نامهای حضرت محمدص و یا رمزی بین خدا و پیامبرش

 

۲۱/آنبیا………پیامبران

 

۲۲/حج……….یکی از عبادات مهم اسلام

 

۲۳/مومنون……….ایمان آورندگان

 

۲۴/نور…………….روشنائی

 

۲۵/فرقان………..جدا کننده حق از باطل

 

۲۶/شعرا………..کسانی که شعر می سرایند

 

۲۷/نمل…………مورچه

 

۲۸/قصص………حکایتها

 

۲۹/عنکبوت……….نام حشره ای

 

۳۰/روم……………نام امپراطوری روم

 

۳۱/لقمان………..نام لقمان حکیم

 

۳۲/سجده……….عمل پیشانی بر زمین نهادن

 

۳۳/احزاب………..فرقه ها. طایفه ها

 

۳۴/سبا………….نام قومی

 

۳۵/فاطر…………پدید آورنده

 

۳۶/یس…………از حروف مقطعه قرآن

 

۳۷/صافات……..صف کشیدگان .صف ملائک

 

۳۸/ص…………یکی از حروف مقطعه قرآن

 

۳۹/زمر………..گروه ها

 

۴۰/غافر(مومن)……..آمرزنده

 

۴۱/فصلت(حم سجده)……..به معنی تفصیل داده شده است .موشکافی حق و باطل

 

۴۲/شوری………….مشورت کردن .مشاوره

 

۴۳/زخرف………….زینت ها. طلا

 

۴۴/دخان………….دود

 

۴۵/جاثیه…………به زانو در آمده

 

۴۶/احقاف………نام سرزمین قوم هود

 

۴۷/محمد……….نام پیامبر اسلام

 

۴۸/فتح…………گشودن .پیروزی

 

۴۹/حجرات………حجره ها. خیمه ها

 

۵۰/ق…………..یکی از حروف مقطعه قرآن

 

۵۱/ذاریات………پراکنده کنندگان مانند . بادها و ابرها

 

۵۲/طور…………نام کوهی

 

۵۳/نجم………..ستاره

 

۵۴/قمر………….ماه

 

۵۵/الرحمن………از صفات خدا .بسیار بخشنده

 

۵۶/واقعه………..از نامهای قیامت. واقع شونده

 

۵۷/حدید………..آهن

 

۵۸/مجادله……….بحث و گفتگو کردن

 

۵۹/حشر…………جمع کردن .راندن

 

۶۰/ممتحنه……….کسی که آزمایش داده .امتحان شده

 

۶۱/صف………….ردیف ایستاده

 

۶۲/جمعه……….یکی از ایام هفته. نماز جمعه

 

۶۳/منافقون………جمع منافق. آدم دو رو

 

۶۴/تغابن………….پشیمانی. مغبون کردن

 

۶۵/طلاق………….جدا شدن .جدائی

 

۶۶/تحریم …………حرام کردن بر خود

 

۶۷/ملک…………..پادشاهی

 

۶۸/قلم (نون)……… وسیله نوشتن

 

۶۹/حاقه……………حقانیت وقایع و به حق رسی

 

۷۰/معارج………….نردبانها و جاهای بالا رفتن

 

۷۱/نوح……………نام یکی از پیامبران

 

۷۲/جن……………موجودات نا پیدا

 

۷۳/مزمل………..گلیم بر خود پیچیده

 

۷۴/مدثر…………رداء .گلیم

 

۷۵/قیامه……….رستاخیز

 

۷۶/دهر…………روزگار. زمانه

 

۷۷/مرسلات………فرستاده شدگان

 

۷۸/نبا…………خبر

 

۷۹/نازعات……….کشندگان. فرشتگان مامور جان گرفتن

 

۸۰/عبس……….روی ترش نمودن. اخم کردن

 

۸۱/تکویر……….درهم پیچیدن

 

۸۲/انفطار……..شکافته شدن .از هم گسستن آسمان

 

۸۳/مطففین……….کم فروشان. از جنس کم گذاشتن

 

۸۴/انشقاق………..شکافته شدن

 

۸۵/بروج…………..برجها .ستاره های بزرگ

 

۸۶/طارق…………ظاهر شونده .ستاره درخشان

 

۸۷/اعلی…………برتر

 

۸۸/غاشیه……….فرو گیرنده . بیهوش کننده

 

۸۹/فجر…………شکافته شدن .صبح بامداد

 

۹۰/بلد………….شهر . منظور شهر مکه

 

۹۱/شمس……..آفتاب . خورشید

 

۹۲/اللیل………..شب

 

۹۳/الضحی……..صبحگاه

 

۹۴/انشراح……….گشاده شدن .منظور سینه پیامبر

 

۹۵/التین………..انجیر میوه

 

۹۶/علق……….خون بسته شده

 

۹۷/قدر……….اندازه . شب قدر

 

۹۸/بینه………دلیل آشکار

 

۹۹/زلزال…….تکان خوردن زمین. لرزش

 

۱۰۰/عادیات…….اسبهای دونده

 

۱۰۱/قارعه……..کوبنده . یکی از نامهای قیامت

 

۱۰۲/تکاثر……….مباهات کردن به مال و قوم

 

۱۰۳/عصر………زمانه یا نماز عصر

 

۱۰۴/همزه………غماز و عیب جو

 

۱۰۵/فیل………..نام حیوان که ابرهه از آنها استفاده کرد

 

۱۰۶/قریش………نام قوم پیامبر اسلام

 

۱۰۷/ماعون………زکات مال

 

۱۰۸/کوثر…………خیر کثیر . نام حوضی در بهشت

 

۱۰۹/کافرون………در اینجا اشاره به کافران قوم قریش آمده

 

۱۱۰/نصر…………..یاری دادن

 

۱۱۱/لهب…………نام دشمن پیامبر ابو لهب

 

۱۱۲/اخلاص……..پاک شدن از هر گناهی

 

۱۱۳/فلق…………شکافتن سپیده دم

 

۱۱۴/ناس………..مردم

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه