نقاشی‌ های آمیخته با واقعیت

نقاشی‌های زیر اثر هنرمندی به نام الکس سولیس است. هنر او بسیار زیبا و خلاقانه است و به نوعی تعامل نقاشی با واقعیت را به تصویر می‌کشد. او این تعامل را بین نقاشی و اشیا و حتی گاهی با استفاده از دست خود به تصویر می‌کشد. او اسم این مجموعه از آثارش را “Inkteraction“ گذاشته است. این تصاویر در واقع نشان دهنده مبارزه نقاش با یک کاراکتر عصبانی هستند.

 

 

 

inkteractive-1

 

inkteractive-2

 

inkteractive-3

 

inkteractive-4

 

inkteractive-5

 

inkteractive-6

 

inkteractive-7

 

inkteractive-10

 

inkteractive-11

 

inkteractive-12

 

inkteractive-13

 

inkteractive-14

 

inkteractive-15

 

inkteractive-17

 

inkteractive-19

 

inkteractive-20

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه