دولت اندونزی قصد تخریب روستای Kampung Pelangi را داشت. این روستا شبیه مکان های زاغه نشینان بود و نمای زیبایی نداشت. اما در یک پروژه ۲۳۲ خانه در این روستا با رنگ های مختلفی رنگ شدند. این روستا پس از رنگ آمیزی به روستا رنگین کمان معروف شد و می تواند از جاذبه های گردشگری در اندونزی باشد.

دولت اندونزی قصد تخریب روستای Kampung Pelangi را داشت. این روستا شبیه مکان های زاغه نشینان بود و نمای زیبایی نداشت. اما در یک پروژه ۲۳۲ خانه در این روستا با رنگ های مختلفی رنگ شدند.این روستا پس از رنگ آمیزی به روستا رنگین کمان معروف شد و می تواند از جاذبه های گردشگری در اندونزی باشد.

 


 

هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 1هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 2هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 3هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 4هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 5هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 6هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 7هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 8هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 9هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 10هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 11هنرنمایی دولت اندونزی در یک روستا - تصویر 12

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه