ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید !

این ویلای زیبا که در عکس مشاهده میکنید در رشت ساخته شده است و متعلق به یکی از پولدارهائی است که در تهران زندگی میکند. لازم به ذکر است که سرو صدای این ویلا در محافل خبری خارجی هم از جمله VOA News و BBC News شنیده شده و تمامی عکسهای این ویلا را با ذکر جزئیات کامل و متراژ پوشش کامل خبری دادند و حتی آنرا با کاخ سفید مقایسه کردند
 
 
 
 
 
ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 1

 

ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 2

 

ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 3

 

ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 4

 

ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 5

 

ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 6

 

ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 7

 

ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 8

 

ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 9

 

ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 10

 

ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 11

 

ویلایی مجلل و زیبا در استان گیلان شبیه کاخ سفید ! - تصویر 12

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه