هر چند تعداد گویش ها در مناطق مختلف جهان از چند هزار عدد فراتر می رود اما سازمان ملل متحد فقط آن دسته را که دارای معیارهای زبانشناسی ، دستور زبان و ریشه تاریخی است را به عنوان زبان رسمی پذیرفته است...


هر چند تعداد گویش ها در مناطق مختلف جهان از چند هزار عدد فراتر می رود اما سازمان ملل متحد فقط آن دسته را که دارای معیارهای زبانشناسی ، دستور زبان و ریشه تاریخی است را به عنوان زبان رسمی پذیرفته است.
در میان 100 زبان مختلفی که از سوی سازمن ملل به رسمیت شناخته شده است ، یادگیری 10 مورد دشوارتر از مابقی تشخیص داده شده که در ادامه آمده اند :‌

زبان چینی :‌ شاخه ای از زبان سینو – تبتی است که بالغ بر یک میلیارد نفر در جهان به آن تکلم می کنند. ارتباط بین زبان گفتار و نوشتار چینی کمی پیچیده است.

زبان یونانی : شاخه ای مستقل از زبان هندو – اروپایی است که دارای قدمتی تاریخی می باشد. مردم یونان و قبرس به این زبان تکلم می کنند.
 

زبان عربی :از زبان عربی به عنوان قانونمند ترین زبان جهان یاد می کنند . این زبان ریشه آفریقایی – آسیایی دارد و در خاورمیانه شرقی ، شمال آفریقا و شاخ آفریقا رواج دارد.


زبان ایسلندی : یادگیری زبان ایسلندی به دلیل فراوانی واژه های کهن و گرامر پیچیده آن بسیار دشوار است.
 

زبان ژاپنی :گفته می شود زبان ژاپنی تأثیرات بسیاری از زبان چینی در بخش آواهای صوتی گرفته است. این زبان دارای گرامری جداگانه برای شکل مؤدبانه و رسمی است.


زبان فنلاندی : این زبان به دلیل داشتن گرامر پیچیده و پسوندهای مشتق ساز فراوان برای یادگیری دشوار است.
 

زبان آلمانی :شکل گفتار و نوشتار آلمانی دارای قواعد استاندارد فراوانی است و داشتن سه جنس مختلف برای اسامی نیز بر دشواریهای یادگیری این زبان افزوده .
 

زبان نروژی : این زبان قواعد مخصوص به خود را دارد که برای غیر نروژی زبان ها عجیب و نامأنوس می نماید.
 

زبان دانمارکی : شکل گفتاری زبان دانمارکی بسیار عجیب و پیچیده است. شما در زبان دانمارکی به هیچ عنوان چیزی را که می نویسید ، نمی خوانید ‌!


زبان فرانسه : در 29 کشور جهان فرانسه زبان رسمی است. تلفظ واژگان و نحوه ادا کردن آنان در زبان فرانسه بسیار دشوار است . اسامی دارای جنس مونث و مذکر هستند و قواعد دستوری سخت گیرانه ای دارد.کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه