نوشته‌هایی با برچسب "سیب زمینی سرخ کرده"

 رابطه سیب زمینی سرخ کرده و حافظه مردان! رابطه سیب زمینی سرخ کرده و حافظه مردان!

رابطه سیب زمینی سرخ کرده و حافظه مردان!. مطالعه محققان نشان می دهد که استفاده از موادغذایی دارای چربی های ترانس مانند سیب زمینی سرخ کرده و غذاهای آماده سبب کاهش حافظه مردان جوان و میانسال می شود. مطالعه محققان نشان می دهد که استفاده از موادغذایی دارای چربی های ترانس مانند سیب زمینی سرخ کرده و غذاهای آماده سبب کاهش حافظه مردان جوان و میانسال می شود. چربی های ترانس در روغن نباتی، مارگارین، شیرینی ها، سیب زمینی سرخ کرده و برخی غذاهای آماده که با روغن هیدروژنه پخته می شوند، وجود دارند. این چربی ها سبب افزایش کلسترول بد و کاهش کلسترول خوب شده و برای

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه