نوشته‌هایی با برچسب "مواد شیمیایی مضر"

 تأثیر مواد شیمیایی مضر بر شیر مادر تأثیر مواد شیمیایی مضر بر شیر مادر

تأثیر مواد شیمیایی مضر بر شیر مادر. طبق یافته جدید محققان، گروه وسیع و مضری از مواد شیمیایی صنعتی به آسانی در شیر مادر تجمع یافته و می توانند برای نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند خطرناک باشند. طبق یافته جدید محققان، گروه وسیع و مضری از مواد شیمیایی صنعتی به آسانی در شیر مادر تجمع یافته و می توانند برای نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند خطرناک باشند. این مواد شیمیایی که به PFAS (پرفلوئورو آلکیلیت) معروف هستند به طور گسترده در تولید پارچه های ضد لک، ضد آب و حتی بسته بندی مواد غذایی استفاده می شوند. مطالعات انجام شده روی بدن موجودات آزم

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه