نوشته‌هایی با برچسب "هپاتیت مزمن b"

 خطر: شيوع جهاني عفونت هپاتيت مزمن B خطر: شيوع جهاني عفونت هپاتيت مزمن B

خطر: شیوع جهانی عفونت هپاتیت مزمن B. عفونت هپاتیت مزمن B با سرطان کبد و سیروز همراه است. برای دستیابی به میزان شیوع جهانی این بیماری، محققان با حمایت سازمان جهانی بهداشت، میزان عفونت هپاتیت مزمن B را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی، با مطالعه تحقیقات منتشر شده در فاصله سال‌های 1965 و 2013، مورد ارزیابی قرار دادند. پژوهشگران مطالعه‌هایی را که در آنها، داده‌های مربوط به شیوع سرمی آنتی‌ژن سطحی HBV آورده نشده بود یا مطالعه صرفا روی جمعیت‌های پرخطر انجام شده بود، از بررسی خود کنار گذاشتند. در نهایت، از داده‌های جمعیتی سال 2010 برای تخمین تعداد افراد

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه