نوشته‌هایی با برچسب "پشت پاشنه پا"

 با برآمده شدگی پشت پاشنه پا چه کنیم! با برآمده شدگی پشت پاشنه پا چه کنیم!

با برآمده شدگی پشت پاشنه پا چه کنیم!. هنگامی که پاشنه پا به این ترتیب ملتهب می‌شود، ممکن است منجر به کلسیفیکاسیون استخوان پاشنه شود و این امر به نوبه خود برجسته‌تر شدن برآمدگی استخوانی و درد بیشتر فرد می‌شود. این عارضه ممکن است در هر کسی رخ دهد، اما در میان زنانی که کفش پاشنه‌بلند می‌پوشند، شایع‌تر است، زیرا پوشیدن این کفش‌ها باعث ایجاد فشار بر بافت‌های پشت پاشنه می‌شود. شکل پا هم در دچارشدن به این عارضه دخیل است. اگر قوس کف‌پایی بلند، تاندون آشیل سفت یا گرایش به راه رفتن روی لبه بیرونی پاهایتان داشته باشید، با احتمال بیشتری ممکن است به این ب

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه